Порядок та умови виплат одноразової грошової допомоги

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності поліцейського
 

Відповідно ст. 97-101 Закону України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII, призначається і виплачується одноразова грошова допомога в разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності поліцейського (далі-одноразова грошова допомога).
 Одноразова грошова допомога є соціальною виплатою, гарантованою допомогою з боку держави, яка призначається і виплачується особам, які за цим законом мають право на її отримання, у разі:
1)    загибелі поліцейського, що настала внаслідок протиправних дій третіх осіб, або під час учинення дій спрямованих на рятування життя людей або усунення загрози їхньому життю, чи в ході участі в антитерористичній операції, під час захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України або смерті поліцейського внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого за зазначених обставин;
2)     смерті поліцейського, що настала під час проходження ним служби в поліції;
3)     визначення поліцейському інвалідності, що настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час виконання ним службових обов’язків, пов’язаних із виконанням повноважень та основних завдань міліції або поліції, чи участі в антитерористичній операції, захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, протягом шести місяців після звільнення його з поліції внаслідок причин, зазначених у цьому пункті;
4)     визначення поліцейському інвалідності внаслідок захворювання, поранення (контузії, травми або каліцтва), пов’язаних з проходженням служби в органах внутрішніх справ або поліції, протягом шести місяців після звільнення його з поліції внаслідок причин, зазначених в цьому пункті;
5)     отриманням поліцейським поранення (контузії, травми або каліцтва) під час виконання ним службових обов’язків, пов’язаних із здійсненням повноважень та основних завдань міліції або поліції, чи участі в антитерористичній операції, захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, наслідком якого є часткова втрата працездатності без визначення йому інвалідності;
6)    отримання поліцейським поранення (контузії, травми або каліцтва), пов’язаного із проходженням служби в органах внутрішніх справ або поліції, наслідком якого є часткова втрата працездатності без визначення йому інвалідності.
Розміри одноразової грошової допомоги поліцейським, а в разі їх загибелі (смерті) – особам які за цим Законом мають право на її отримання, визначається виходячи з розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому прийнято рішення про виплату:
1.    загибелі (смерті) поліцейського (пункт 1) – 750 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому прийнято рішення про виплату;
2.    смерті поліцейського (пункт 2) ¬– 250 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому прийнято рішення про виплату;
3.    визначення поліцейському внаслідок причин, зазначених у пункті 3, інвалідності:
а) І групи – 400 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому прийнято рішення про виплату;
б) ІІ групи – 300 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому прийнято рішення про виплату;
в) ІІІ групи – 250 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому прийнято рішення про виплату;
4. визначення поліцейському внаслідок причин, зазначених у пункті 4, інвалідності:
а) І групи – 120 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому прийнято рішення про виплату;
б) ІІ групи – 90 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому прийнято рішення про виплату;
в) ІІІ групи – 70 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому прийнято рішення про виплату;
5. отримання поліцейським поранення (контузії, травми або каліцтва) унаслідок причин, зазначених у пункті 6, - залежно від ступеня втрати працездатності у відповідних відсотках від 70 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому прийнято рішення про виплату.
 Порядок та умови виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) чи втраті працездатності поліцейського встановлюється Міністерством внутрішніх справ та  затверджені наказом МВС України від 11.01.2016 № 4 (зі змінами).
 
ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВИПЛАТИ ОДНОРАЗОВОЇ ГРОШОВОЇ ДОПОМОГИ
Заява (рапорт) про виплату одноразової грошової допомоги у разі загибелі  (смерті) чи втрати працездатності поліцейського (додаток А) подається керівнику органу поліції, навчального закладу за останнім місцем проходження служби поліцейським або за останнім місцем проходження поліцейським служби перед відрядженням до інших органів.
У разі коли орган (заклад, установу) ліквідовано, заява подається до органу (закладу, установи) за місцем зберігання особової справи.


 Для виплати ОГД у випадку загибелі (смерті) поліцейського за останнім місцем проходження служби подаються такі документи:
1)    Особами, які мають право на цю виплату:
-    заява кожного члена сім’ї (повнолітнього), батьків та утриманців загиблого (померлого), а в разі наявності малолітніх неповнолітніх дітей – іншого з батьків, опікунів чи піклувальників інших законних представників цих дітей про виплату грошової допомоги;
2)    кадровим підрозділом:
-    витяг з наказу про виключення загиблого (померлого) поліцейського із списків особового складу;
-    витяг з особової справи про склад сім’ї  загиблого (померлого) поліцейського;
3)    копії акта розслідування нещасного випадку та акта, що свідчить про причини та обставини загибелі (смерті) поліцейського, зокрема про те, що не пов’язана з учиненням ним кримінального чи адміністративного правопорушення або не є наслідком учинення ним дій у стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння або навмисного спричинення собі тілесних ушкодження чи самогубства, за формою, що затверджується МВС.
У разі смерті від захворювання акти розслідування нещасного випадку (у тому числі поранення) та акти, що свідчать про причини та обставини смерті поліцейського не подаються;
4)    копію постанови відповідної ВЛК про визначення причинного зв’язку захворювання, поранення (контузії, травми або каліцтва), що спричинило смерть поліцейського;
5)    копію свідоцтва про смерть поліцейського;
6)    копію посвідчення члена сім’ї померлого (загиблого) ветерана війни (за наявності);
7)    копію свідоцтва про народження поліцейського – для виплати грошової допомоги батькам загиблого (померлого);
8)    копію свідоцтва про шлюб – для виплати грошової допомоги дружині (чоловікові);
9)     копію сторінок паспортів повнолітніх членів сім’ї,  батьків та утриманців загиблого (померлого) з даними про прізвище, імла по батькові і місце реєстрації;
10)    копія свідоцтва про народження дитини, паспорта дитини, у разі його наявності – для виплати грошової допомоги дитині;
11)     копії документів членів сім’ї, батьків та утриманців загиблого (померлого), що підтверджують реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (сторінки паспорта громадянина України – для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відповідну відмітку в паспорті;
12)    копію рішення районної, районної у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчого органу міської, районної в місті, сільської, селищної ради або суду про встановлення над дитиною-сиротою,  дитиною, позбавленою батьківського піклування, опіки, піклування у разі здійснення опіки або піклування над дітьми поліцейського, влаштування у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу;
13)    копію рішення суду, нотаріально посвідченого правочину або довідки органу місцевого самоврядування, що підтверджує факт перебування заявника на утриманні загиблого (померлого) (надають особи, які не були членами сім’ї загиблого (померлого) або перебували на його утриманні);
14)     реквізити для проведення операції переказу коштів на поточний рахунок (МФО, код за ЄДРПОУ, номер транзитного рахунку, номер карткового рахунку, реєстраційний номер облікової картки платника податків) зазначаються у заяві (додаток В); 
15)    заповнити згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист  персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI (додаток  Б).
Засвідчення копій документів, зазначених у пунктах 3, 4 здійснює керівник підрозділу, установи, організації, що видав (ла) документ. Копії документів зазначених у пунктах 5-12, засвідчує своїм підписом фізична особа, що подає документи, та перевіряє особа, що їх приймає.

Для виплати ОГД у разі часткової втрати працездатності без визначення інвалідності чи в разі визначення інвалідності поліцейський подає:

1)    заяву (рапорт) про виплату грошової допомоги (додаток А) у зв’язку з установленням втрати працездатності чи інвалідності;
2)    довідку медико-соціальної експертної комісії про результати визначення ступеня втрати працездатності (у відсотках);
3)    довідку органу, установи, організації, підрозділу, яким попередньо було здійснено виплату ОГД із зазначенням підстави та дати її призначення, розміру виплати (у разі отримання такої виплати);
4)    копію довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією;
5)    копію постанови відповідної ВЛК щодо встановлення причинного зв’язку поранення (контузії, травми або каліцтва), захворювання;
6)    копії акта розслідування нещасного випадку та акта, що свідчить про причини та обставини поранення (контузії, травми або каліцтва) поліцейського, зокрема про те, що воно не пов’язане з учиненням ним кримінального чи адміністративного правопорушення або не є наслідком учинення ним дій у стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння або навмисного спричинення собі тілесного ушкодження, за формою, що затверджується МВС;
7)    копію посвідчення інваліда війни (за наявності);
8)    копії сторінок паспорта з даними про прізвище, ім’я  та по батькові і місце реєстрації;
9)    копію документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (сторінки паспорта громадянина України – для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відповідну відмітку в паспорті).
10)    реквізити для проведення операції переказу коштів на поточний рахунок (МФО, код за ЄДРПОУ, номер транзитного рахунку, номер карткового рахунку, реєстраційний номер облікової картки платника податків) зазначаються у заяві (додаток В); 
11)     заповнити згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист  персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI (додаток Б).
Копії документів завіряються підписом власноруч, та перевіряються особою, що приймає документи.

Вказані документи Вам необхідно надати до УФЗБО ГУНП в Полтавській області. 

Час прийому документів погоджувати за номером телефону 51-77-20.

 

Порядок та умови призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без установлення інвалідності працівника міліції, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 850 

Грошова допомога призначається і виплачується у разі:
1) загибелі (смерті) працівника міліції, який перебував на службі в органах внутрішніх справ, під час виконання ним службових обов’язків - у розмірі 500-кратного прожиткового мінімуму, установленого законом для працездатних осіб на дату загибелі (смерті), рівними частками членам сім’ї, батькам та утриманцям загиблого (померлого);
 2) установлення працівникові міліції інвалідності, що настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час виконання ним службових обов’язків, а також інвалідності, що настала в період проходження служби в органах внутрішніх справ або не пізніше ніж через три місяці після звільнення із служби чи після закінчення цього строку, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження служби в органах внутрішніх справ, у розмірі:
250-кратного прожиткового мінімуму, установленого законом для працездатних осіб на дату встановлення інвалідності, - у разі встановлення інвалідності I групи;
200-кратного прожиткового мінімуму, установленого законом для працездатних осіб на дату встановлення інвалідності, - у разі встановлення інвалідності II групи;
150-кратного прожиткового мінімуму, установленого законом для працездатних осіб на дату встановлення інвалідності, - у разі встановлення інвалідності III групи;
3) часткової втрати працездатності працівником міліції без установлення йому інвалідності внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час виконання ним службових обов’язків, залежно від ступеня втрати працездатності, який установлюється медико-соціальними експертними комісіями, - у розмірі, що визначається у відсотках 100-кратного прожиткового мінімуму, установленого законом для працездатних осіб на дату встановлення ступеня втрати працездатності. При цьому розмір грошової допомоги не повинен бути меншим за 20-кратний прожитковий мінімум, установлений законом для працездатних осіб, та більшим за 100-кратний прожитковий мінімум, установлений законом для працездатних осіб.
Члени сім’ї, батьки та утриманці загиблого (померлого), яким призначається грошова допомога, подають за останнім місцем проходження служби працівником міліції заяву (додаток А) кожного повнолітнього члена сім’ї, батьків та утриманців загиблого (померлого), які мають право на отримання грошової допомоги, а в разі наявності неповнолітніх дітей - іншого з батьків або опікунів чи піклувальників дітей про виплату грошової допомоги. 
До заяви додаються копії:
1)    акта розслідування нещасного випадку та акта, що свідчить про причини та обставини загибелі (смерті) працівника міліції, зокрема про те, що вона не пов’язана з учиненням ним кримінального чи адміністративного правопорушення або не є наслідком учинення ним дій у стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння, або навмисного спричинення собі тілесного ушкодження чи самогубства, за формою, що затверджується МВС;
2)    постанови відповідної військово-лікарської комісії про визначення причинного зв’язку поранення (контузії, травми або каліцтва), що спричинило смерть працівника міліції;
3)    свідоцтва про смерть працівника міліції;
4)    свідоцтва про народження працівника міліції - для виплати грошової допомоги батькам загиблого (померлого);
5)    свідоцтва про шлюб - для виплати грошової допомоги дружині (чоловікові);
6)    сторінок паспортів повнолітніх членів сім’ї, батьків та утриманців загиблого (померлого) з даними про прізвище, ім’я та по батькові і місце реєстрації;
7)    свідоцтва про народження дитини - для виплати грошової допомоги дитині;
8)    документів членів сім’ї, батьків та утриманців загиблого (померлого), що підтверджують реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (сторінки паспорта громадянина України - для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відповідну відмітку у паспорті громадянина України);
9)    рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної в місті, сільської, селищної ради або суду про встановлення над дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування, опіки, піклування (у разі здійснення опіки або піклування над дітьми працівника міліції);
10)    рішення суду, нотаріально посвідченого правочину або довідки органу місцевого самоврядування, що підтверджує факт перебування заявника на утриманні загиблого (померлого) (надають особи, які не були членами сім’ї загиблого (померлого), але перебували на його утриманні).
11)    реквізити банку для проведення операції переказу коштів на поточний рахунок (МФО, код за ЄДРПОУ, номер транзитного рахунку, номер карткового рахунку, реєстраційний номер облікової картки платника податків); 
12)    заповнити згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист  персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI (додаток  Б).

Працівник міліції, якому призначається грошова допомога у разі встановлення інвалідності чи часткової втрати працездатності без установлення інвалідності, подає за місцем служби такі документи:
1.    заяву (рапорт) про виплату грошової допомоги (додаток А) у зв’язку з установленням інвалідності або ступеня втрати працездатності без установлення інвалідності;
2.    довідку медико-соціальної експертної комісії про результати визначення у застрахованої особи ступеня втрати професійної працездатності (у відсотках).
До заяви додаються копії:
1.    довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією;
2.    постанови відповідної військово-лікарської комісії щодо встановлення причинного зв’язку поранення (контузії, травми або каліцтва), захворювання;
3.    акта розслідування нещасного випадку та акта, що свідчить про причини та обставини поранення (контузії, травми або каліцтва) працівника міліції, зокрема про те, що воно не пов’язане з учиненням ним кримінального чи адміністративного правопорушення або не є наслідком учинення ним дій у стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння, або навмисного спричинення собі тілесного ушкодження, за формою, що затверджується МВС;
4.    сторінок паспорта з даними про прізвище, ім’я та по батькові і місце реєстрації;
5.    документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (сторінки паспорта громадянина України - для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відповідну відмітку у паспорті громадянина України).
6.    реквізити банку для проведення операції переказу коштів на поточний рахунок (МФО, код за ЄДРПОУ, номер транзитного рахунку, номер карткового рахунку, реєстраційний номер облікової картки платника податків); 
7.    заповнити згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист  персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI (додаток  Б).


Вказані документи Вам необхідно надати до ліквідаційної комісії УМВС України в Полтавській області. 
Час прийому документів погоджувати за номером телефону 51-77-20.