вул. Пушкіна, 83, Полтава, 36000, Україна
тел.: (0532) 51-77-02, факс: (0532) 51-75-52
e-mail:
[email protected]

для запитів ЗМІ: [email protected]
запити на отримання публічної інформації: [email protected]
для електронних звернень громадян: [email protected]
20.11.2017
Листопад   2017
ПнВтСрЧтПтСбНд
12345
6789101112
13141516171819
20
212223242526
27282930
дата з:
по:Головна » Новини » Усі новини

Оголошується конкурс на зайняття вакантних посад державної служби
12.07.2017 | 08:38

Оголошується конкурс на зайняття вакантних посад державної служби у Головному управлінні Національної поліції в Полтавській області:

- завідувач сектору інформатизації та аналітичного супроводження бюджетного процесу управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Головного управління Національної поліції в Полтавській області – 1 посада (умови – додаток 1);

- головний спеціаліст відділу матеріального обліку управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Головного управління Національної поліції в Полтавській області області (за строковим призначенням на період відсутності державного службовця, за яким зберігається посада державної служби) – 1 посада (умови - додаток 2).

Додаток 1 

до наказу ГУНП

в Полтавській області

від  ___.06.2017 № ___

 

УМОВИ 
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади,

державної служби категорії «В»,

завідувач сектору інформатизації та аналітичного супроводження бюджетного процесу управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Головного управління Національної поліції в Полтавській області

 

Загальні умови

 

Посадові обов’язки:

Здійснює керівництво сектором;

розподіляє обов’язки між працівниками сектору відповідно до затверджених посадових інструкцій, поточних питань, розгляд яких покладається на сектор та з урахуванням навантаженості кожного працівника сектору;

здійснює контроль за належним виконанням повноважень, посадових інструкцій працівниками сектору;

забезпечує виконання покладених на сектор завдань щодо участі у реалізації державної політики в межах закріплених за сектором показників з питань, що належать до його компетенції;

за узгодженням з головним бухгалтером і з дозволу керівництва ГУНП надає аудиторам та іншим користувачам фінансової звітності достовірну інформацію про забезпеченість підрозділів ГУНП;

забезпечує інформаційно-аналітичне супроводження діяльності УФЗБО ГУНП з питань інформатизації бюджетного процесу;

впроваджує сучасні інформаційні технології в діяльність управління;

приймає участь в роботах по створенню в УФЗБО інформаційних підсистем;

організовує роботу, пов’язану із захистом персональних даних при їх обробці, відповідно до законодавства;

супроводжує проведення робіт з розроблення, експлуатації та підтримки працездатності комплексної системи захисту інформації;

забезпечує введення в експлуатацію, встановлення, програмне обслуговування комп’ютерної техніки, периферійного обладнання та оргтехніки, що знаходяться в експлуатації управління. Вносить пропозиції керівництву УФЗБО про необхідність ремонту, обслуговування, модернізації, заміни зазначеного обладнання;

забезпечує доступ користувачів до внутрішніх інформаційних ресурсів;

здійснює моніторинг дотримання технології експлуатації програмного забезпечення та використання антивірусного захисту локальної комп’ютерної мережі;

перевіряє цілісність та безпеку електронної інформаційної бази даних УФЗБО, а в  разі виявлення пошкодження або несанкціонованого доступу до неї негайно інформує керівника управління;

запобігає встановленню та використанню стороннього програмного забезпечення та медіа контенту, що безпосередньо не пов’язані з роботою управління;

організовує створення копій електронної інформації користувачами та забезпечує ведення архіву інформаційних ресурсів УФЗБО. Забезпечує регулярну архівацію даних, які зберігаються на серверах, у тому числі зняття копій баз даних;

приймає участь в діяльності інвентаризаційної комісії при проведенні інвентаризацій комп’ютерної та периферійної техніки, програмного забезпечення управління;

взаємодіє з підрозділами інформаційної підтримки, кадрового та матеріально-технічного забезпечення ГУНП;

дотримується правил та норм з охорони праці та техніки безпеки, правил з експлуатації технічних засобів;

дотримується розпорядку роботи, норм поведінки в ГУНП та інших вимог щодо роботи державного службовця;

веде діловодство по лінії своєї роботи;

виконує інші доручення та вказівки керівництва управління;

за дорученням керівництва представляє управління в інших органах виконавчої влади з питань, що належать до його компетенції;

знайомиться з проектами рішень керівництва ГУНП, що стосуються його діяльності;

вносить на розгляд керівництва управління пропозиції щодо покращання роботи;

має право вимагати від працівників структурних підрозділів ГУНП інформацію і документи, необхідні для виконання своїх посадових обов’язків;

несе відповідальність за неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що входять у сферу його компетенції, а також передбачених правилами внутрішнього трудового розпорядку в межах, визначених чинним законодавством України.

 

Умови оплати праці

Відповідно до статей 50-52 Закону України від 10.12.2015
№ 889-
VІІІ „Про державну службу” і постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 „Питання оплати праці працівників державних органів” зі змінами за групою оплати праці 6 для державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Призначення на посаду безстрокове (може встановлюватись випробування строком до шести місяців).

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання:

Відповідно до статті 25 Закону України від 10.12.2015 № 889-VІІІ „Про державну службу” та Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246, особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає до конкурсної комісії такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі (додаток 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 №246);

3) письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону (додаток 1 до Порядку проведення перевірки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 563 в редакції постанови Кабінету Міністрів України від
25 березня 2015 року № 167) або копію довідки про результати такої перевірки (додаток 5 до того ж Порядку);

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою (Порядок атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою затверджено постановою Кабінету Міністрів України від
26 квітня 2017 р. № 301; довідкові матеріали: http://www.guds.gov.ua/page/atestaciya-shchodo-vilnogo-volodinnya-derzhavnoyu-movoyu);

6) заповнену особову картку державного службовця (затверджена наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 № 156 зі змінами);

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік згідно із Законом України „Про запобігання корупції” (шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції).

Документи приймаються до 18.00 07.07.2017.

 

Дата, час і місце проведення конкурсу

Конкурс буде проведено 12 липня 2017 року
о 15 годині 00 хвилин у приміщенні Головного управління Національної поліції в Полтавській області (адреса: каб. 334, вул. Пушкіна, 83, м. Полтава).

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номери телефонів та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

 

Тимофієнко Марина Володимирівна

тел. (0532) 51-74-42, 066-173-77-74

ukz@pl.npu.gov.ua

Вимоги до професійної компетентності

 

 

Загальні вимоги*

 

1.

Освіта

Вища освіта ступеня молодшого бакалавра або бакалавра

2.

Досвід роботи

Без вимог до досвіду роботи

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Спеціальні вимоги**

1.

Освіта

Вища освіта ступеня молодшого бакалавра або бакалавра

 

2.

Знання законодавства

Конституція України;

Закон України «Про державну службу»;

Закон України «Про запобігання корупції»;

Закон України «Про очищення влади»;

Закон України «Про державну таємницю»;

Закон України «Про інформацію»;

Положення про бухгалтерський облік та фінансову звітність;

законодавчі акти, постанови, розпорядження, накази керівні, методичні та нормативні матеріали з організації фінансового та бухгалтерського обліку.

 

 

3.

Професійні чи технічні знання

Інформатизація бюджетного процесу, фінансовий облік в бюджетній сфері із урахуванням вимог діючого законодавства та розпорядчих документів МВС і Національної поліції України;

знати та застосовувати в роботі правила експлуатації та обслуговування комп’ютерної та оргтехніки;

володіння навиками роботи в програмному забезпеченні щодо фінансів, бухгалтерського обліку, оплати праці.

 

4.

Спеціальний досвід роботи

 

Без вимог до досвіду роботи.

5.

Знання сучасних інформаційних технологій

Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача; досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) або з альтернативним пакетом Open Office, Libre Office; навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

 

6.

Особистісні якості

Аналітичні здібності;

відповідальність;

системність і самостійність в роботі;

наполегливість;

орієнтація на саморозвиток;

креативність та ініціативність.

 

* Відповідно до статей 19, 20 Закону України “Про державну службу”.

** Визначено суб’єктом призначення з урахуванням вимог спеціальних законів, що регулюють діяльність відповідного державного органу, в порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, та з урахуванням вимог посадових інструкцій.

 

 

Начальник УКЗ ГУНП

в Полтавській області                                                                          С.Ю. Гаврик

 

Додаток 2 

до наказу ГУНП

в Полтавській області

від  ___.06.2017 № ___

 

УМОВИ 
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади

державної служби категорії «В»

головного спеціаліста відділу матеріального обліку управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Головного управління Національної поліції в Полтавській області (за строковим призначенням на період відсутності державного службовця, за яким зберігається посада державної служби)

 

Загальні умови

 

Посадові обов’язки

Здійснює облік необоротних активів та запасів за прийнятою в установі формою бухгалтерського обліку з додержанням єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку та з урахуванням особливостей діяльності установи й технології оброблення даних;

забезпечує повне та достовірне відображення інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, на рахунках бухгалтерського обліку;

на підставі первинних документів формує меморіальні ордери, щодо руху необоротних активів та запасів;

збирає, узагальнює та аналізує інформацію з питань розвитку матеріального обліку в Головному управлінні, готує керівництву (управління, відділу) відповідні пропозиції;

здійснює реєстрацію та видачу довіреностей, згідно договорів повної індивідуальної матеріальної відповідальності;

проводить звірку даних інвентаризації з даними бухгалтерського обліку;

перевіряє доцільність, обґрунтованість та своєчасність списання матеріальних цінностей, згідно наданих актів та відповідно до них проводить списання активів з балансових рахунків.;

готує дані  матеріального обліку для включення їх до фінансової звітності, здійснює складання окремих її форм, а також форм іншої періодичної звітності, яка ґрунтується на даних бухгалтерського обліку;

забезпечує підготовку оброблених документів, реєстрів і звітності для зберігання їх протягом установленого терміну;

бере участь у підготовці пропозицій щодо внесення змін до обраної облікової політики, удосконалення внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу, розроблення проектів нормативно-правових актів з питань матеріального обліку, розроблення та впровадження прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку в частині обліку матеріалів на основі застосування сучасних засобів обчислювальної техніки та програмного забезпечення;

введення додаткової системи регістрів аналітичного обліку, звітності й контролю господарських операцій;

постійно знайомиться та вивчає нові нормативно-методичні та довідкові документи з питань організації та ведення бухгалтерського обліку та вносить пропозиції щодо їх впровадження;

виконує окремі службові доручення свого безпосереднього керівника та керівництва  управління.

 

Умови оплати праці

Відповідно до статей 50-52 Закону України від 10.12.2015 №889-VІІІ „Про державну службу” і постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 „Питання оплати праці працівників державних органів” зі змінами за групою оплати праці 7 для державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

За строковим призначенням на період відсутності державного службовця, за яким зберігається посада державної служби (може встановлюватись випробування строком до шести місяців).

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх

подання

Відповідно до статті 25 Закону України від 10.12.2015 №889-VІІІ „Про державну службу” та Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 №246, особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає до конкурсної комісії такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі (додаток 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 №246);

3) письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону (додаток 1 до Порядку проведення перевірки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 №563 в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року №167) або копію довідки про результати такої перевірки (додаток 5 до того ж Порядку);

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою (Порядок атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 р. N 301; довідкові матеріали: http://www.guds.gov.ua/page/atestaciya-shchodo-vilnogo-volodinnya-derzhavnoyu-movoyu);

6) заповнену особову картку державного службовця (затверджена наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 №156 зі змінами);

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік згідно із Законом України „Про запобігання корупції” (шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції).

Документи приймаються до 18.00 07.07.2017.

 

Дата, час і місце проведення конкурсу

Конкурс буде проведено 12 липня 2017 року
о 15 годині 00 хвилин у приміщенні Головного управління Національної поліції в Полтавській області (адреса: каб. 334, вул. Пушкіна, 83, м. Полтава).

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номери телефонів та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

 

Тимофієнко Марина Володимирівна

тел. (0532) 51-74-42, 066-173-77-74

ukz@pl.npu.gov.ua

Вимоги до професійної компетентності

 

 

Загальні вимоги*

 

1.

Освіта

Вища освіта ступеня молодшого бакалавра або бакалавра

 

2.

Досвід роботи

Без вимог до досвіду роботи

 

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

 

Спеціальні вимоги**

1.

Освіта

Вища освіта ступеня молодшого бакалавра або бакалавра

 

 

2.

Знання законодавства

Конституція України;

Закон України «Про державну службу»;

Закон України «Про запобігання корупції»;

Закон України «Про очищення влади»;

Закон України «Про державну таємницю»;

Закон України «Про інформацію»;

законодавчі акти, постанови, розпорядження, накази, керівні, методичні та нормативні матеріали з організації фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку.

 

 

3.

Професійні чи технічні знання

Бухгалтерський (матеріальний) облік в бюджетній сфері із урахуванням вимог діючого законодавства та розпорядчих документів МВС України

форми і порядок фінансових розрахунків;

порядок оформлення операцій і організацію документообігу за ділянками обліку;

досконало володіти навиками роботи в програмному забезпеченні з обліку матеріальних цінностей.

 

 

4.

Спеціальний досвід роботи

 

Без вимог до досвіду роботи.

 

5.

Знання сучасних інформаційних технологій

Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача; досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) або з альтернативним пакетом Open Office, Libre Office; навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

 

 

6.

Особистісні якості

Відповідальність;

системність і самостійність в роботі;

наполегливість;

орієнтація на саморозвиток;

креативність та ініціативність.

 

 

* Відповідно до статей 19, 20 Закону України “Про державну службу”.

** Визначено суб’єктом призначення з урахуванням вимог спеціальних законів, що регулюють діяльність відповідного державного органу, в порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, та з урахуванням вимог посадових інструкцій.

 

 

Начальник УКЗ ГУНП

в Полтавській області                                                                           С.Ю.Гаврик

 

 

При використанні матеріалу гіперпосилання на npu.gov.ua обов`язкове
версія для друку